Hlinik

AlSi10Mg Späť na materiály
Technology
DMLS
Maximal size for series production
440 x 220 x 315 mm
Maximal size for prototyping
500 x 280 x 315 mm
Heat distortion temperatur (at 0.45MPa)
---
Tensile strengthe at break
300 MPa
Elongation at break
2%
Flexural modulus
70 GPa
Izod impact strength (at 23°C, notched)
---

3D tlač zliatiny hliníku AlSi10Mg kombinuje dobré pevnostné a mechanické vlastnosti. Hliník patrí medzi základné priemyselné materiály. Vďaka vyváženému pomeru ceny a výkony je často voľbou číslo jedna pri výrobe kovových dielov zostáv, prípravkov automatizácie a robotizácie, a to hlavne pri tvarovo zložitých objektoch, kde je nutné 5-osé obrábanie. Jeho výhodou napríklad oproti oceli je nižšia hmotnosť a cena.